Rob van Lint, hoofddirecteur Immigratie en Naturalisatiedienst